Solar Room Heating
Solar Room Heating

1

HVORDAN SOLVARME FUNGERER

Solen opvarmer væsken i solfangerne på taget. Varmen fra den opvarmede væske overføres til vandet i beholderen. Herfra kan det cirkuleres videre ud i centralvarmesystemet. Når der skal bruges varmt vand i køkken eller bad, sørger en veksler (friskvandsmodulet) for kontinuerlig opvarmning. Løsningen kan også benyttes som supplement til opvarmning af swimmingpool.

Solar Room Heating

2

VORES ARGUMENTER

ØKONOMI

COMFORT E og COMFORT E Plus løsningerne gør boligen meget mere energieffektiv og sikrer besparelser hver dag. Løsningerne forbedrer således bygningens energimæssige forbrug og omkostningerne kan opvejes af en stigning i dets værdi.

 

MILJØ

Fossile brændstoffer som olie og gas betragtes som de værste bidragydere til emission af drivhusgasser i atmosfæren. Det er baggrunden for, at regeringer i næsten alle lande har sat sig nogle ambitiøse mål for at reducere CO2 udslippet. Og ved at anvende solenergi også til opvarmning af værelser og swimmingpool reduceres emissionen fra boliger yderligere. Med solenergi er der intet CO2 udslip.

 

UAFHÆNGIGHED

Olie og gas er knappe ressourcer, som vil løbe ud over tid. De fremtidige priser er højst usikre. I løbet af de sidste 10 år er olieprisen steget med 300%. Ved at bruge så meget solenergi som muligt reduceres afhængigheden fra andre energikilder og du slipper for bekymringer om det politiske klima i de olieproducerende lande og om den fremtidige knaphed i forsyningen.

Solar Room Heating

3

DINE FORDELE

  • Producerer op til 30% af rumopvarmningen og 80% af det varme vand gratis, hvis boligen er velisoleret 
  • Anvendelse af solenergi til både varmt vand og rumopvarmning giver en yderst effektiv energiløsning 
  • Alle vores moduler har højeffektive pumper, der reducere de løbende omkostninger med op til 80% 
  • Frisk hygiejnisk varmt brugsvand der opvarmes kontinuerligt efter behov uden risiko for legionella 
  • Førsteklasses europæisk kvalitet 
  • Hurtig og enkel installation