Solar Room Heating

HVAD SOLVARME GØR

Solvarmeløsningerne fra SONNENKRAFT til varmt vand og rumopvarmning udnytter solen til at levere en stor del af den energi der er behov for, helt gratis. Løsningerne kan også benyttes som supplement til f.eks. opvarmning af svømmebassin.

Læs mere

COMBI E

Til toppen

Med COMBI E kombineres varmtvandsproduktion og rumvarme på en enkel og driftssikker måde!
Solvarmeløsningen består af kombi-beholderen PSW som simpelt og effektivt producerer varme til husets centralvarmesystem og via integreret brugsvandsspiral sørger for at der er friskt varmt vand til husets tappesteder.
COMBI E kan dække op til 25% af varmebehovet i huset, og op til 70% af behovet for varmt vand i en almindelig husstand.

COMFORT E

Til toppen

COMFORT E

COMFORT E løsningen er en omkostningseffektiv løsning til alle der har brug for både varmt vand og rumopvarmning. Løsningen indeholder PSR-E beholder med en højeffektiv pumpestation og intelligent friskvandsmodul. Løsningen kan dække op til 30% af varmebehovet til centralvarme og 80% af varmtvandsforbruget.

 

Løsningen kan også benyttes som supplementsvarme til svømmebassin inde- eller udendørs.

 

NYT FRISKVANDSMODUL

Frisk hygiejnisk varmt brugsvand, der opvarmes kontinuerligt i friskvandsmodulet. Det intelligente modul leverer præcis den nødvendige mænge varmt vand, præcis når der er behov for det. Det varme vand lagres altså ikke, og risikoen for legionella undgås.

 

PSKR18HE

Denne HE version af PSKR18HE indeholder SKSC2+ styring med nemt betjeningspanel. Maskinstationen med sin højeffektive pumpe formindsker driftsomkostninger og øger driftsområdet for flow med 30%.

 

Download brochure på COMFORT E

COMFORT E PLUS

Til toppen

COMFORT E PLUS

COMFORT E Plus er den sofistikerede solvarmeløsning til varmt vand og rumopvarmning med den højeste energiproduktion.

 

Løsningen dækker op til 40% af varmeforbruget til centralvarme og 80% af varmtvandsforbruget. Den består af vores meget effektive PSC-E beholder med intelligent friskvandsmodul, højeffektivt lagdelingsmodul og der kan eventuelt tilvælges et varmekredsmodul. Alle dele er udviklet til at passe perfekt sammen.

 

Varmekredsmodulet HKM20HE kan ligeledes tilvælges COMFORT E Plus løsningen, så radiator og gulvvarme styres direkte efter tid og vejrforhold. RAS20 modulet sikrer maksimal effektivitet og udnytter solenergien optimalt i kombination med det eksisterende varmeanlæg.

 

COMFORT E Plus er ideel som supplement til opvarmning af svømmebassin.

 

20% REDUKTION I VARMETAB

Fleece isolering er tilpasset perfekt til PSC-E beholderen, og er ganske let at afmontere og sætte på igen. Sammen med de nye patenterede isoleringskapsler har vi opnået en væsentlig reduktion i varmetabet og øger derved det værdifulde solvarmeudbytte til at opvarme husstanden.

 

INTELLIGENT SOLVARME
RAS20 øger opvarmning af returledningen netop så meget som det er nødvendigt. Den intelligente styring benytter kun så meget af solenergien som det er nødvendigt for at opnå den ønskede fremløbstemperatur. Kombineret med den perfekte lagdeling i PSC-E beholderen vil effektiviteten i det samlede varmeanlæg øges betydeligt.

 

LAGDELINGSMODUL

SLM50HE garanterer en optimal varmelagdeling i lagerbeholderen. De højeffektive pumpers virkningsgrad sikre et meget lavt elforbrug.

 

Download brochure på COMFORT E Plus