Large Installations

Specialister i XL solvarmeløsninger

Til toppen

Over 25 års erfaring og mange gode referencer har givet os en unik viden om solvarme, hvorfor SONNENKRAFT i dag kan kalde os specialister. Vi tilbyder dimensionering og energiberegning af XL-anlæg, support gennem hele forløbet, og råd og vejledning om vedligeholdelse.

COMFORT E PLUS XL

Til toppen

COMFORT E Plus XL

COMFORT E PLUS XL løsningen fra SONNENKRAFT er den optimale løsning for lejlighedskomplekser, hoteller, campingpladser, sportsfaciliteter og andre faciliteter med et stort varmtvandsbehov.

 

FORDELAGTIG INVESTERING

Store energibesparelser til rumopvarmning og varmt vand reducerer el-udgiften og er derfor højt værdsat af lejere. Desuden vil en bæredygtig, miljøvenlig investering øge værdien af bygningen. 

 

HYGIEJNISK VARMT VAND
Det nye friskvandsmodul Kaskade FWMi giver hygiejnisk varmt vand produceret kontinuerligt efter behov - selv ved høje varmtvandsbehov op til 120l/min.

 

 

 

COMFORT E XL

Til toppen

comf_e_xl

SONNENKRAFT’s COMFORT E XL system garanterer maksimalt soludbytte til stor solvarmesystemer. Anvendelsesområderne er mange såsom turisme, hospitaler, plejeinstitutioner samt andre offentlige bygninger.

 

HØJ EFFEKTIVT

Højeffektiv lagdelt ladning af akkumuleringsbeholder via formonteret lagdelingsmodul.

 

POOL OG / ELLER EFTEROPVARMNING

Velegnet til integration af svømmepøl opvarmning og / eller efteropvarmning.

 

 

Reference folder:

COMFORT E MAXI

MAXI

COMFORT E MAXI

COMFORT E MAXI solvarmeløsning fra SONNENKRAFT med akkumuleringsbeholder og to-strengsteknologi i fordelerunit garanterer maximal effektivitet og komfort for beboerne.


AFREGNING AF INDIVIDUELLE ENERGIFORBRUG
Den decentrale fordelerunit muliggør en nøjagtig måling af energiudgiften/ forbrug pr. lejlighed.

OPTIMAL UDNYTTELSE AF SOLENERGI
Med 2-strengs teknologien, reduceres varmetabet i distributionssystemet, og øger effektiviteten af solvarmeanlægget, grundet de lave returtemperaturer.

FORDELERUNIT
Den decentrale fordelerunit producerer varmt vand efter behov og er meget mere økonomisk end konventionelle centraliserede varmt vands systemer.

DATAUDLÆSNING OG FJERNKONTROL
Via lagdelingsmodulets styring er der mulighed for dataudlæsning, fjernkontrol, vedligeholdelse og integration i bygningens management-teknologi (BACnet)