Tanks

DHWP

Til toppen

DHW

DHWP er en let installeret varmtvandsbeholder - nu med præmonteret pumpeunit og forudindstillet styringsenhed. Komponenter i høj kvalitet sikrer holdbarhed og høj effektivitet kombineret med et moderne design.

 

“PLUG & FLOW"

Hurtig og nem 'Plug & flow' installation takket være præmonteret højeffektivitetspumpestation RLGHE og forudindstillet styringsenhed.

 

HØJ EFFEKTIVITET

vi lever allerede nu op til kravene om højeffektiv solarpumpe (lovpligtig fra 2015), hvilket betyder op til 80 % mindre energiforbrug end for standard pumpeenheder!

 

UNIKT DESIGN

Designet af DHW er en historie for sig selv. Vi har lagt mange kræfter i at designe DHW til at se godt ud – og til at optage et minimum af plads.

 

Energieklasse C (Erp Label)


Download

Datablad

Manual


DHW-XL

ELB

DHW er en speciel varmtvandsbeholder til særlige systemdesign, f.eks. store systemer. Den aftagelige isolering gør transport og opstilling i fyrrum lettere.

 

PLUG & FLOW

DHWP beholderen sikrer hurtig og nem installation af den nye RLGHE pumpeunit med højeffektivitetspumpe og forudindstillet styringsenhed.

 

GENNEMTESTET TEKNOLOGI

Komponenter og teknologi på DHWP er af den sædvanlige høje standard for SonnEnKRaft produkter.

 

HØJ EFFEKTIVITETET

De store spiralveksleroverflader gør beholderen perfekt til udnyttelse af solenergi.

 

Energieklasse C (Erp Label)
 

Download

Datablad

Manual ELB160R1E-ELB200R2E

Manual ELB300-ELB1000R2E

DHW-HP

Til toppen

DHW-HP

 

Denne DHW-HP beholder er specielt udviklet til kombination med luft-vand varmepumpe.

EKSTA STOR SPIRAL    
Beholderen er udstyret med en ekstra stor spiral, således at varmen fra varmepumpen udnyttes bedst muligt og effektivt lagres i beholderen.

INGEN SOLVARMESPIRAL
Der er blot én spiral i beholderen som tilsluttes varmepumpen.

PERFEKT TIL HP12M
Beholderens tilslutninger og design er optimalt tilpasset SONNENKRAFT´s HP12M varmepumpe, og sikrer enkel og driftsikker installation.

 

Energieklasse C (Erp Label)

 

Download

Datablad

TS-255

Til toppen

Compact Multi Tank

Med TS-solvarmebeholderen er det nemt at integrere solenergi i boligen sammen med den kvalitet og det design, som i øvrigt præger den danske byggestil.

 

UNIKT DESIGN

Alle komponenter er indbygget i kabinettet, således at beholderen fremstår pæn og stilren med sin let buede front. Solvarmestyringen er integreret i beholderen.

 

EFFEKTIV SOLENERGI

Beholderen udføres også med varmeveksler, så overskudsvarmen kan ledes ud på centralvarmesystemet. varmeveksleren sikrer bedre udnyttelse af solenergien.

 

OPTIMALT UDBYTTE

Beholderen leveres med 2 varmespiraler. Derudover kan varmtvandsbeholderen leveres med varmelegeme.

 

Energieklasse B

 

Download informationsblad på COMPACT MULTI


Download Manual

PSR-E

Til toppen

PSR

PSR-E akkumuleringstank sikrer hurtig forsyning af solenergi via et velafbalanceret innovativt lagdelingsdesign. for at øge beholdervolumen kan PSR800E sammenkobles med PS800E, og PSR1000E kan sammenkobles med PS1000E.

 

20 % VARMETABSREDUKTION

Isoleringsfl eece tilpasset perfekt til overfl aden af beholderen, hvilket eliminerer skorstenseffekter. Sammen med de patenterede fl eeceisoleringskapsler over ubenyttede tilslutningsstudse resulterer det i bedre ydelse sammenlignet med standard skumisolering.

 

FORBEDRET LAGDELING

Solvarmespiralen er indkapslet, hvilket giver en hurtigere opladning af den øverste del af beholderen og bedre udnyttelse af solenergien i de koldeste måneder af året.

 

RETURLEDNINGSLAGDELING

I den nye PSR-E beholder er der ikke behov for en lagdelingsplade. Lagdeling af returledningen sikrer en øget temperaturforskel i beholderen.

 

Energieklasse C (Erp Label)

 

Download

Datablad

Manual PSR-E

PSC-E

Til toppen

PSC

Med den nye PSC-E akkumuleringsbeholder får du den bedst mulige temperaturlagdeling både under opladning og afladning. PSC800E kan sammenkobles med PS800E, og PSC1000E kan sammenkobles med PS1000E.

 

20 % VARMETABSREDUKTION

Isoleringsfleece tilpasset perfekt til overfladen af beholderen, hvilket eliminerer skorstenseffekter. Sammen med de patenterede fleeceisoleringskapsler over ubenyttede tilslutningsstudse resulterer det i bedre ydelse sammenlignet med standard isolering.

 

MEST EFFEKTIVE BEHOLDER

Når PSC-E beholderen kombineres med de nye FWM og SLM50HE moduler samt energioptimeringsmodulet RAS20, får du den mest effektive løsning til dato.

 

OPTIMALT MED VARMEPUMPE

PSC beholderen er godkendt til varmepumpesystemer takket være integration af en yderligere tilslutning for bedst mulig vandopladning via varmepumpe.

 

Energieklasse C

 

Download

Datablad

Extended Datasheet (engelsk) 

Manual PSC-E

PS-E

Til toppen

PS

PS-E beholderen er den optimale løsning til lagring af energi ved høje temperaturer i større installationer. PS-E kan arbejde både som backup-opvarmning og sammen med stratifi ceret opladning og friskvandsmoduler.

 

20 % VARMETABSREDUKTION

Isoleringsfleece tilpasset perfekt til overfladen af beholderen, hvilket eliminerer skorstenseffekter. Sammen med de patenterede fleeceisoleringskapsler over ubenyttede tilslutningsstudse resulterer det i bedre ydelse sammenlignet med standardisolering.

 

PERFEKT TIL STORE INSTALLATIONER

Med muligheden for montering som parallel installation er PS-E beholderen det bedste valg til større installationer.

 

NYE KOMBINATIONER

PS800E kan nu både sammenkobles med PSC800E og PSR800E, og PS1000E kan sammenkobles med PSC1000E og PSR1000E.

 

Energieklasse C

 

Download

Datablad 

Extended Datasheet (engelsk)

Manual PS-E

PSW

PSW-beholderen er en akkumuleringsbeholder som på en enkel og økonomivenlig måde kombinere rumvarme og varmtvandsproduktion.

Beholderen fås i to versioner, med henholdsvis en eller to store spiraler.

RUSTFRIT STÅLRØR    
I denne beholder sidder en 25 m. lang spiral af bølget rustfrit stålrør, som sikrer en enkel og effektiv  opvarmning af brugsvand.

LAVT VARMETAB
Med den perfekt tilpassede isoleringskappe reduceres varmetabet, også fra uudnyttede forbindelsessteder.

BASISPRODUKT I HØJ KVALITET

PSW er en del af SONNENKRAFT´s basis produktserie som sikrer dig høj kvalitet af produkter til økonomivenlige priser.

 

Energieklasse C

 
Download

Datablad 

Manual PSW750_1000